Štvrtok 5.8.2021   oslavuje Hortenzia zajtra pozýva na pivo Jozefína

6973 podnikov 

Úvod do histórie piva

http://www.kamnapivo.sk/univerzita/historia.html

 
Výučbu predmetu Úvod do histórie piva zabezpečuje na škole Katedra historických vied.
Gestorka tohto predmetu na našej fakulte je Prof. Ing. Chmeľa Nenachlastaná, CSc.Varenie piva poznali starí Slovania už pri príchode na územie našej vlasti, u Slovanov v Potisí je jeho výroba doložená v 5. storočí. Vyrábalo sa zo pšeničného (slabé) a jačmenného (silnejšie) sladu. Doklady, ktoré pochádzajú z ranného feudalizmu, svedčia o tom, že pivo varili poddaní kláštora v Hronskom Beňadíku a nepochybne aj poddaní ďalších vrchností, šľachta, farári, kláštory. Neskôr sa výroba piva sústreďovala do vznikajúcich miest, právo na jeho varenie sa stalo jedných zo základných práv mešťanov.
V mestskom prostredí sa práce pri varení piva postupne diferencovali - vznikali špecializované remeslá - pivovarníci, ktorí piva varili, a sládkovia, ktorí pripravovali slad. Obe výrobné fázy si vyžadovali osobitnú starostlivosť, ktorá sa dala získať iba dlhoročnými skúsenosťami. V mestách sa právo variť pivo využívalo buď kolektívne - pivovary sa tu stali súčasťou mestského hospodárstva (Bratislava, Košice, Modra, Pezinok, Trenčín, Zvolen, Krupina, Brezno), alebo ho využívali jednotliví mešťania (Banská Bystrica, Prešov, Bardejov, Sabinov, všetky spišské mestá). Zvyčajne bolo stanovené poradie, kedy mohli jednotliví mešťania pivo variť a čapovať. Vlastníci práva variť pivo ho často nevyužívali, počet pivovarníckych domov sa postupne znižoval. Na vidieku patrilo varenie piva k regálnym právam šľachty. Začala ho využívať hlavne od 16. storočia ako jeden z významných zdrojov príjmov, v pivovaroch sa spracúvali prebytky jačmeňa, pšenice a podobne.
Šľachta prenajímala pivovary vybudované na svojich majetkoch spolu s právom výčapu, väčšinou Židom. Pivo sa na základe starých privilégií a zvláštnych dohôd so zemepánmi varilo i v desiatkach poddanských mestečiek (Bytča, Ilava - tamojšie pivovary, založené v 16. storočí pretrvali do súčasnosti, Beluša, Gelnica, Dolný Kubín, Martin, Ružomberok, Rimavská Sobota, Žilina, Považská Bystrica, a iné). V súvislosti s rozvojom šľachtického pivovarníctva zemepáni od 16. stor. postupne obmedzovali a likvidovali varenie piva poddanými, na niektorých miestach sa však udržalo až do 19. storočia (napríklad v poddanských dedinách severného Tekova, v Bartošovej Lehôtke, Jastrabej, Prochoti, Ždani, Lovči, Hliníku nad Hronom, Horných Hámroch a ďalších). Pivovarnícke a sladovnícke cechy vznikali až v 16. - 18. storočí. (Bardejov 1587, Kežmarok pred 1589, Komárno, Košice, Bratislava, Trenčín, Žilina, Medzev, Hniezdne, Rožňava, Spišská Nová Ves, Spišské podhradie) V 40. Rokoch 19. Storočia bolo v Uhorsku 300 pivovarov, z ktorých väčšina pracovala na území Slovenska.
Spotreba i výroba piva bola však nízka. V 18. a začiatkom 19. storočia patrilo k najkvalitnejším a najznámejším Trenčianske pivo, ktoré plťami vozili aj na územie dnešného Maďarska, dobrú akosť dosahovalo aj Kežmarské pivo. V 2. polovici 19. storočia postupne vznikal pivovarský priemysel, výroba sa koncentrovala, malé výrobne a domáce varenie sa likvidovali. Do pivovarov boli zavádzané stroje, postupne sa prešlo na varenie parou a strojové chladenie. Rozvoj chémie dal výrobe piva pevný technologický základ. Malé, zastaralé, často stáročia existujúce pivovary zanikli. Konzum i výroba piva však ostali na Slovensku nízke. V roku 1919 sa na 1 obyvateľa Slovenska skonzumovalo ročne 14.4 l, v 1931 16.1 l, v 1937 13.7 l. Po vojne sa kvalita piva vyrábaného na Slovensku výrazne zvyšovala. Boli vybudované nové pivovarnícke kapacity. V roku 1978 spotreba piva dosiahla úroveň 107,1 l na 1 obyvateľa.

Roku 1960 bolo otvorené učňovské stredisko v Bratislave, 1964 OU pri pivovare a sladovni v Topoľčanoch. Odbor má vlastné výskumné pracovisko pre pivo a nealkoholické nápoje v Bratislave a vlastnú projekčnú zložku v Bratislave.
naspet do univerzity
NASPÄT DO UNIVERZITY
Názov predmetu Počet
kreditov
odporúčaný štúdijný plán
(týždenná výmera hodín podľa semestrov)
1. 2. 3. 4.
Úvod do histórie piva 6 4/-      
História piva B 6   4/-    
Obsahová štruktúra 4 2/4      
Surovinové hospodárstvo 4     4/2  
Pivoznalectvo 6   -/8    
Kvalitatívna analýza 6 1/8      
Systém a metódy výrobnej činnosti 6   4/-    
Skladové hospodárstvo 4     2/1  
Pivné externality 4       2/-
Teória pivného poľa   *) 3     4/4  
Pivo vs. žena, analýza  *) 3       2/6
Počet kreditov celkom 52 x x x x

Poznámky:
 1. Voliteľné predmety sú označené znakom *)
 2. Minimálny počet kreditov potrebný na pripustenie k rigoróznej skúške je 80.
 3. Za každých preukázane vypitých 20 l piva sa priznávajú 4 kredity a to nasledovene:
  počet litrov piva sa násobí koeficientom podľa stupňovitosti piva.
  12% - k=1.5
  11% - k=1.0
  10% - k=0.5
 4. 20 semestrohodín konzultácií = 5 konzultácií, 12 semestrohodín = 3 konzultácie
 5. Študenti univerzity povinne získavajú certifikát z Profesionálneho Ochutnávania Piva.
PIVÁRSKA UNIVERZITA BRATISLAVA


Ak tu tvoj obľúbený podnik nie je, pridaj ho a budeš jeho zakladateľom. Páči sa ti KamNaPIVO? Povedz o ňom kamarátom.Čo zlepšiť? Sme zvedaví na tvoj názor.
Uvádzané informácie pochádzajú v prevažnej miere od verejnosti, preto nemôžeme garantovať ich pravdivosť a presnosť. Každý môže údaje aktualizovať.
Obsah týchto stránok je chránený autorským zákonom © Použitie pre iné ako osobné účely je bez povolenia prevádzkovateľa zakázané.
Reklama na portále